Par slimnīcu / Publiskojamā informācija / Atalgojuma politikas principi, informācija par valdes locekļu atalgojumu

Atalgojuma politikas principi, informācija par valdes locekļu atalgojumu