Par slimnīcu / Publiskojamā informācija / Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetos

Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetos