Par slimnīcu / Publiskojamā informācija / Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti