Sākums

/

Par mums / Publiskojamā informācija / Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Finanšu mērķu rezultātu rādītāji apkopoti gada pārskatu vadības ziņojumā.

2022. gada PĀRSKATS

2021. gada PĀRSKATS