Par slimnīcu / Publiskojamā informācija / Zvērināta revidenta pārbaudīti gada pārskati

Zvērināta revidenta pārbaudīti gada pārskati