Par slimnīcu / Publiskojamā informācija / Informācija par saņemtajiem un veiktajiem ziedojumiem (dāvinājumiem)

Informācija par saņemtajiem un veiktajiem ziedojumiem (dāvinājumiem)

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Preiļu slimnīca” saņemto ziedojumu (dāvinājumu) saraksts
Dāvinātāja (ziedotāja) vārds uzvārds/nosaukums, reģ.Nr. Dāvinājuma (ziedojuma) priekšmets (apjoms) Vērtība (EUR) Dāvinājuma (ziedojuma) mērķis Datums
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”,

reģistrācijas Nr. 40003951628

400 (četri simti) Roche ražojuma Antigēna testu vienības jeb 16 (sešpadsmit) Iepakojumi;

2 200 (divi tūkstoši divi simti) Abbott ražojuma Antigēna testu vienības jeb 88  (astoņdesmit astoņi) Iepakojumi

11 380,00 Antigēna testi ir izmantojami Covid-19 pandēmijas apkarošanā un paredzēti izmantošanai Covid-19 diagnostikai 12.01.2022
Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”,

reģ. Nr. 40008210954

Naudas summa 2710,00 Līdzmaksājums jaundzimušo dzirdes pārbaudes aparāta CORTI GSI Grason Stadler (ASV), iegādei SIA „Preiļu slimnīca” dzemdību nodaļas vajadzībām 30.11.2022

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Preiļu slimnīca” viekto ziedojumu (dāvinājumu) saraksts
Dāvinātāja (ziedotāja) vārds uzvārds/nosaukums, reģ.Nr. Dāvinājuma (ziedojuma) priekšmets (apjoms) Vērtība (EUR) Dāvinājuma (ziedojuma) mērķis Datums
Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”,

reģ. Nr. 40008210954

Naudas summa 10 000,00 Ukrainas un Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsts 19.04.2022