Valdes nolikums

SIA “Preiļu slimnīca” valdes nolikums (PDF)