Par slimnīcu / Publiskojamā informācija / Vispārējie stratēģiskie mērķi

Vispārējie stratēģiskie mērķi