Par slimnīcu / Publiskojamā informācija / Informācija par īpašuma struktūru

Informācija par īpašuma struktūru