Par slimnīcu / Publiskojamā informācija / Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība