Par slimnīcu / Publiskojamā informācija / Informācija par saņemto valsts un pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Informācija par saņemto valsts un pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu