Par slimnīcu / Publiskojamā informācija / Informācija par valdes locekļiem

Informācija par valdes locekļiem