Par slimnīcu / Publiskojamā informācija / Nekustamā īpašuma iznomāšanas kārtība

Nekustamā īpašuma iznomāšanas kārtība