Aktualitātes / Rehabilitācijas nodaļas jaunie speciālisti
Rolands Naglis
Rolands Naglis

Rehabilitācijas nodaļas jaunie speciālisti

Visas ķermeņa daļas, kurām ir veicama kāda funkcija, ja tās tiek vidēji intensīvi lietotas un vingrinātas darbībām, kurām tās pieradušas, tādējādi kļūst veselas, labi attīstītas un noveco lēnām, bet, ja tās nelieto un atļauj stāvēt dīkā, tās viegli pakļaujas slimībām, attīstās ar defektiem un ātri noveco,” reiz teicis Hipokrāts. Tāpēc arī SIA”Preiļu slimnīca”seko Hipokrāta atzinumam un mudina pacientus pievērsties fiziskajām aktivitātēm. Šoreiz tas ir stāsts par Rehabilitācijas nodaļu.

Nodaļa tika izveidota, lai racionālāk izmantotu jau esošos resursus un pacientiem šie pakalpojumi būtu pieejamāki. Rehabilitācijas nodaļa apvieno fizioterapeitus, fizikālās terapijas māsas un masierus, kā arī ārstu rehabilitologu. Nodaļu vada fizioterapeite Anita Sudnika.

Šogad nodaļa ir paplašinājusies ar jauniem pakalpojumu veidiem audiologopēda un ergoterapeita pakalpojumiem, kā arī rehabilitācijas dienas stacionāru. Šo pakalpojumu iespējams saņemt pacientiem, kurus pie rehabilitologa nosūtījis ģimenes ārsts. Savukārt, rehabilitologs kopā ar fizioterapeitu izlemj par pacienta veselības stāvokļa atbilstību šī pakalpojuma saņemšanai.

Šī gada sākumā SIA „ Preiļu slimnīca” sākuši strādāt divi jauni speciālisti, kuri darbosies jaunizveidotajā Rehabilitācijas nodaļā – audiologopēds un ergoterapeits.

Audiologopēds veic komunikācijas spēju, runas un valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju jebkura vecuma pacientiem gan ar bērniem, gan pieaugušajiem.

Audiologopēds strādā ar bērniem un pieaugušajiem, kuriem, iedzimtu vai iegūtu slimību un traumu dēļ, radušies runas vai valodas traucējumi –

  • nepareiza skaņu izruna, skaņu jaukšana, aizstāšana, skaņu neizrunāšana,

  • fonemātikas traucējumi,

  • valodas attīstības aizture, valodas sapratnes traucējumi,

  • lasīšanas un rakstīšanas traucējumi, mācīšanās grūtības,

  • balss traucējumi, (dziedātāji, skolotāji, aktieri, u.c. kam balss pārpūles rezultātā radies pilnīgs vai daļējs balss zudums)

  • runas tempa un ritma traucējumi, stostīšanās,

  • košļāšanas un rīšanas grūtības, siekalošanās,

  • piedalās šķeltņu rehabilitācijā,

  • nodrošina logopēdisko palīdzību insulta pacientiem,

  • nodrošina logopēdisko palīdzību personām ar redzes un dzirdes traucējumiem,

 

Audiologopēds strādā individuāli ar katru pacientu, nodarbības ilgums 30-40 minūtes – atkarībā no pacienta vēlmes un uzmanības. Speciālists izvērtē katra pacienta spējas un nosaka rehabilitācijas plānu, sniedz rekomendācijas vecākiem, par valodu un runu attīstošas vides veidošanu mājās, kā arī iesaka neirologa, otorinolaringologa, ortodonta konsultāciju nepieciešamību. Rehabilitācijas ilgums ir atkarīgs no pacienta spējām, vecuma, problēmas smaguma pakāpes, motivācijas, nodarbību apmeklējuma un produktivitātes, kā arī individuālās darbošanās mājās.

 

Ergoterapeits ir veselības aprūpes profesionālis, kas pamatojas uz zināšanām par mērķtiecīgām nodarbēm un kura galvenais uzdevums ir veicināt indivīda dalību ikdienas dzīves nodarbēs, veselību un labklājību visos dzīves aspektos.

Ergoterapija ietver sevī novērtēšanu, ārstēšanu un sadarbību ar pacientu, viņa ģimeni, draugiem un aprūpētājiem. Vairākumā gadījumu ergoterapeits sadarbojas ar citiem rehabilitācijas speciālistiem – strādā multiprofesionālā komandā.

Ergoterapeits savā darbā izmanto nodarbes, kuras ir nozīmīgas un svarīgas pacientam, lai kavētu, invaliditātes attīstīšanos, slimības progresēšanu un veicināt indivīda neatkarību ikdienas darbībās. Ergoterapeits palīdz cilvēkam adaptēties jauniem apstākļiem, mazinot vai novēršot vides šķēršļus. Ergoterapeiti apmāca pacientus lietot tehniskos palīglīdzekļus ikdienas aktivitātēs, pielāgo tos, iesaka vai pielāgo rokas ortozes.

Latvijā ergoterapija ir salīdzinoši jauna rehabilitācijas nozare pirmie ergoterapeiti darbu sāka 1996. gadā. Šobrīd Latvijā valsts, pašvaldību un privātās medicīnas iestādēs, rehabilitācijas centros, pašvaldību sociālajos dienestos, sociālās aprūpes centros praktizē vairāk nekā 100 ergoterapeitu.

Šobrīd Latvijā ergoterapeiti praktizē gan veselības aprūpes (rehabilitācijas centros, slimnīcās, poliklīnikās), gan sociālās aprūpes institūcijās (pašvaldību sociālajos dienestos, sociālās aprūpes centros, tehnisko palīglīdzekļu centros).
Nepieciešamības gadījumā speciālists sniedz konsultācijas un terapiju mājās.

SIA “Preiļu slimnīca” Ergoterapeite Liene Biķerniece: “Esmu gandarīta, ka arī Preiļu un tuvāko novadu iedzīvotajiem būs iespēja saņemt valsts apmaksātus ergoterapeita sniegtos pakalpojumus. Mūsu iedzīvotāji mēroja vairāk kā 50 km lielu attālumu, lai nokļūtu pie speciālista. Ļoti liela nozīme ir izveidotajai profesionāļu komandai, kur katrs veic savus pienākumus un klients var saņemt kvalitatīvu atbalstu.

Galvenokārt klienti ir personas pēc insulta, operācijām, traumām, neiroloģiskām saslimšanām, bērni ar kustību, runas traucējumiem, kam grūtības veikt nodarbi un ir nepieciešami palīglīdzekļi, konsultācija vides pieejamības jautājumos, pirkstu veiklības, satvēriena, smalkās motorikas funkciju trenēšana un uzlabošana.

Arvien vairāk pēc palīdzības vēršas bērnu vecāki pēc pedagogu ieteikuma, kam grūtības koncentrēties, kā arī strādājošie bez invaliditātes ar sāpes locītavās, paaugstinātu asinsspiedienu un apgrūtinātu algotā darba veikšanu. Nav pareizi saplānotas darba un atpūtas pauzes, kā rezultātā iestājas izdegšanas sindroms, tiek iegūtas hroniskas saslimšanas un mēs zaudējam darbspējīgus cilvēkus. Ergoterapijas konsultāciju laikā var saņemt informāciju par piemērotu pozicionēšanu, atbilstošas ortozes un palīglīdzekļa izvēli, lietošanu, smagumu pārvietošanu un katram individuālus ieteikumus ergonomiskas darba vietas iekārtošanā.

Ergoterapeites katru peronu novērtē individuāli, ņemot vērā personas veselības un funkcionālo stāvoklis, vides barjeras, nodarbes veikšanu, motivāciju, intereses, resursus utt. Es parasti ieklausos cilvēkā un kopā izvirzām uz klientu balstītu mērķi, lai terapijas procesa laikā tiktu veikta mērķtiecīga aktivitāte.”

Audiologopēds pieņems katru piektdienu un ergoterapeits katru otrdienu, trešdienu un piektdienu. Pie abiem speciālistiem iespējams pierakstīties privāti – vienas nodarbības cena pie speciālista izmaksā 10 eur. Savukārt ar ārsta rehabilitologa nosūtījumu, konsultācija bērniem ir bez maksas.

 

Omenta

Pievieno komentāru

Nav komentāru
Комментариев пока нет, будьте первым.

Добавить комментарий

Slimnīcas aktuālā
informācija

Aktualitātes