Aktualitātes / Visas kategorijas / Jaunumi / SIA “Preiļu slimnīca” valdes locekles amatā apstiprināta Iveta Stare
Rolands Naglis
Rolands Naglis

SIA “Preiļu slimnīca” valdes locekles amatā apstiprināta Iveta Stare

8. maijā notika SIA “Preiļu slimnīca” dalībnieku sapulce, kurā viens no darba kārtības jautājumiem bija valdes locekļa apstiprināšana amatā. Pamatojoties uz SIA “Preiļu slimnīca” valdes locekļu amata kandidātu atlases rezultātiem, kandidātu atlases komisija dalībniekiem tika iesniegts priekšlikums izvēlētā kandidāta ievēlēšanai SIA “Preiļu slimnīca” valdes locekļa amatā.

Nolemts ievēlēt SIA “Preiļu slimnīca” valdes locekļa (finanšu jautājumos) amatā uz 5 gadiem – Ivetu Stari, ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību atsevišķi. Noteikts, ka valdes loceklis Iveta Stare tiek iecelts amatā ar 2023. gada 9. maiju, kā arī uzdots SIA “Preiļu slimnīca” valdei atbilstoši dalībnieku sapulces lēmumam reģistrēt valdes sastāva izmaiņas Uzņēmumu reģistrā.

Iveta Stare ir Preiļu novada domes deputāte, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja, SIA “Arka Preiļi” grāmatvede, laika periodā no 2015. līdz 2019. gadam bija SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja, pirms tam strādāja vadošā amatā Valsts ieņēmumu dienestā, vadīja AS Swedbank Preiļu filiāli.

SIA “Preiļu slimnīca” dalībnieku sapulcē tika lemts arī par SIA “Preiļu slimnīca” statūtu izmaiņām. Nolemts grozīt SIA “Preiļu slimnīca” statūtu 3.1. punktu, nosakot, ka valdes sastāvā ir 2 locekļi, kā arī grozīt SIA “Preiļu slimnīca” statūtu 3.5. punktu, nosakot, ka valdes locekļi pārstāv sabiedrību atsevišķi.

SIA “Preiļu slimnīca” sabiedrisko attiecību speciālists
Rolands Naglis

Omenta

Pievieno komentāru

Nav komentāru
Комментарии отключены.
Slimnīcas aktuālā
informācija

Aktualitātes