Aktualitātes / Visas kategorijas / Jaunumi / Atcelta obligāta sejas maskas lietošanas prasība SIA “Preiļu slimnīca”
Rolands Naglis
Rolands Naglis

Atcelta obligāta sejas maskas lietošanas prasība SIA “Preiļu slimnīca”

Ņemot vērā Covid-19 izplatības riska samazinājumu, kā arī citu Eiropas Savienības valstu praksi attiecībā uz sejas masku lietošanu, Veselības ministrija rosināja atcelt obligātu prasību par sejas masku lietošanu ārstniecības iestādēs un ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs.

9. maijā, valdība atbalstīja Veselības ministrijas projektu, kas paredz, ka sejas maskas var nelietot ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes centros.  Taču tiek paredzētas tiesības ārstniecības iestādēm un sociālās aprūpes centriem noteikt nepieciešamību lietot sejas maskas gan darbiniekiem, gan pacientiem, gan apmeklētājiem, izvērtējot riskus atbilstoši reģionālajai epidemioloģiskajai situācijai. Šāda situācijas varētu būt, piemēram, uzliesmojumu gadījumā konkrētajā iestādē.

SIA “Preiļu slimnīca” informē, ka šobrīd epiodemioloģiskā situācija mūsu ārstniecības iestādē ir labvēlīga, tādēļ ir nolemts ATCELT obligātu prasību lietot sejas maskas darbiniekiem un pacientiem. Jāpiebilst, ka sejas maskas lietošanai ir divi aspekti, viens – lieto kā individuālās aizsardzības līdzekli, otrs – lieto infekcijas izplatības ierobežošanai. Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas kārtība un personāla rīcība aerogēno un kontakta infekciju gadījumos noteikta iestādes higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plānā. 

Pašlaik ir uzlabojusies epidemioloģiskā situācija valstī un pasaulē un pēdējā laikā vairs nav novērojami uzliesmojumi ar ļoti lielu Covid-19 inficēto skaitu, kā arī Covid-19 saslimšana norit vieglā formā un slimnīcās nonāk mazāks skaits pacientu ar pamatdiagnozi Covid-19. Tādēļ infekcijas izplatība vairs nerada tik augstu risku veselības aprūpes sistēmai kā tas bija agrāk un šobrīd Covid-19 ir pielīdzināma citām cirkulējošām respiratorām infekcijām. Tādēļ arī epidemioloģiskās drošības pasākumi ir jāpielīdzina citiem respiratoro infekciju ierobežojošiem pasākumiem, tai skaitā regulējums sejas masku lietošanai.

Tāpat ir precizēta kārtība, kā par valsts budžeta līdzekļiem institūcijās var testēt ar Covid-19 antigēna testiem darbiniekus ar augšējo elpceļu infekcijas pazīmēm un testēt klientus ar Covid-19 skrīninga testiem. Šīs normas ir piemērojamas līdz 2023. gada 30. jūnijam. Pārejas periodu plānots saglabāt, jo valsts sociālās aprūpes centru rīcībā vēl ir palikuši gan Covid-19 antigēna testi darbiniekiem, gan Covid-19 skrīninga testi klientiem. Gadījumos, ja darbiniekam ir negatīvs Covid-19 tests, bet ir augšējo elpceļu infekcijas slimību pazīmes, darbinieks nedrīkst apmeklēt darbu klātienē, jo tas var izraisīt respiratoro vīrusu izplatību darbavietā.

Omenta

Pievieno komentāru

Nav komentāru
Комментарии отключены.
Slimnīcas aktuālā
informācija

Aktualitātes