Aktualitātes / SIA “Preiļu slimnīca” darbības rezultāti 2018. gadā
Rolands Naglis
Rolands Naglis

SIA “Preiļu slimnīca” darbības rezultāti 2018. gadā

SIA „Preiļu slimnīca” 2018. gads bija stabils, darbīgs un rezultatīvs. Uzņēmums izpildīja līguma nosacījumus ar Nacionālo veselības dienestu, nodrošinot valsts apmaksātās medicīniskās palīdzības apjomā ietilpstošos veselības aprūpes pakalpojumus- ambulatoros, stacionāros un veselības aprūpes mājās pakalpojumus.

SIA „Preiļu slimnīca” pagājušā gada apgrozījums bija EUR 3 093 758, kas ir par EUR 889 096 vairāk kā 2017. gadā, palielinājums galvenokārt saistīts ar papildus finansējumu atalgojuma paaugstināšanai veselības aprūpē strādājošiem. Mūsu uzņēmumā algu pieaugums māsām un vecmātēm vidēji par- 22.64%, ārstiem- 22.22%, māsu palīgiem- 16.67%.

2018. gadā turpināja pieaugt arī sniegto veselības aprūpes maksas pakalpojumu skaits, salīdzināšanai 2016. gadā 12 690 pakalpojumi par summu EUR 111 732, 2017. gadā 12 874 par summu EUR 125 200, 2018. gadā par summu EUR 145 161, salīdzinot ar 2016. gadu pieaugums par 30%. No 2018. gada katra mēneša trešajā sestdienā poliklīnika ir atvērta, jo notiek dažādu speciālistu (traumatologa- ortopēda, endokrinologa, ginekologa u.c.) maksas pieņemšanas, kas ļauj novada iedzīvotājiem saņemt savas nozares augsti novērtētu profesionāļu konsultāciju vai medicīnisko palīdzību uz vietas, tā ietaupot laiku un ceļa izdevumus. Plānojam piesaistīt vēl vairāk augsti kvalificētus un atzītus speciālistus šāda veida pieņemšanām. Bieži sarunās ar novada iedzīvotājiem nākas dzirdēt pozitīvi nostaļģiskas atmiņas par Ķirurģijas nodaļu Preiļu slimnīcā, diemžēl šobrīd nav tādas iespējas atjaunot nodaļu, bet labi ir tas, ka ir pozitīva dinamika ķirurģiskajām un ģinekoloģiskajām operācijām Dienas stacionārā- 2016. gadā 410 veiktas operācijas, 2017. gadā 424, 2018. gadā 493. Ceram, ka šāds pieaugums būs arī 2019. gadā, jo mūsu komandai ir pievienojies vēl viens ķirurgs- traumatologs.

Priecājamies, ka joprojām ir izdevies saglabāt Dzemdību nodaļu, jo konkurence starp slimnīcām ir nopietns izaicinājums gan darbinieku profesionalitātei, gan piedāvātajam komfortam. Dzemdību skaits visā valstī samazinās, arī mēs neesam izņēmums. Salīdzināšanai 2016. gadā bija 476 dzemdības, 2017. gadā 412,  2018. gadā 386 dzemdības. Jāpiezīmē, ka tikai aptuveni viena trešdaļa no dzemdētājām bija Preiļu novada iedzīvotājas. Preiļu Dzemdību nodaļu, par vietu, kur nākt pasaulē bērniņam, izvēlas ģimenes ne tikai no tuvākajiem novadiem, bet arī no Daugavpils, Rēzeknes, Dagdas, Krāslavas u.c. pilsētām. Liels darbs tiek ieguldīts arī topošo vecāku apmācībai, sākusi darboties Bēbīšu skoliņa, organizējam arī dažādas lekcijas topošajiem un jaunajiem vecākiem.

Terāpijas nodaļā 2018. gadā ārstējās 1224  pacienti, pakāpeniski, katru gadu remontējam nodaļas telpas, nepārtraucot nodaļas darbu esam izremontējuši procedūru kabinetu, virtuvi, ārstu istabu, darbinieku un pacientu tualetes, ir atjaunotas mēbeles pacientiem- krēsli, skapīši.

Domājot par SIA „Preiļu slimnīca” turpmāko attīstību kā vienu no iespējām redzam profesionāli spēcīgu, visā Latgales reģionā konkurētspējīgu, Rehabilitācijas nodaļu. Pēdējos gados uzņēmumā darbu uzsākuši 5  jauni fizioterapeiti, audiologopēds, ergoterapeits, 2 masieri, 2 fizikālās terapijas māsas. 2018. gadā sāka darboties mūsu ārstnieciskā fitnesa zāle „PS Fit”, vidējais nodarbību apmeklējums mēnesī jau sāk pārsniegt 300 apmeklējumu reizes. Tas ir ļoti vērtīgs ieguldījums mūsu iedzīvotāju veselībā un labsajūtā.

2018. gadu uzņēmums noslēdza ar peļņu EUR 24 869, 2017. gadā peļņa bija 47 361, jāpaskaidro, ka peļņas samazinājumu ietekmēja tas, ka 2018. gadā tika veikti būtiski ieguldījumi-  jauna, moderna ultrasonogrāfijas aparāta iegāde – EUR 99 997, Terapijas nodaļas telpu remonts un māsu izsaukšanas sistēmas ierīkošana – EUR 59 511, Rentgena telpu remonta pabeigšana un māsu izsaukšanas sistēmas uzlabošana Uzņemšanas nodalā  – EUR 9 875, Dzemdību nodaļas foajē remonts – EUR 19 084, pārejas remonts no vecās slimnīcas ēkas uz jauno slimnīcas ēku –EUR 23 835 , poliklīnikas lifta izbūve – EUR 32 053 (kopējā summa EUR 83 465). 2018. gadā SIA „Preiļu slimnīca” nesaņēma arī plānoto finansējumu no Preiļu novada domes EUR 72 142, kas ir paredzēts saskaņā ar 23.01.2014. Preiļu novada domes lēmumu „Atbalstīt SIA „Preiļu slimnīca” 3 ēku projektus KPFI aktivitātē „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” un kredītam Dzemdību nodaļas remontam.

2018. gadā uzņēmums nodokļos samaksāja EUR 932 134, lepojamies, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta Labo praksi uzņēmējiem esam Padziļinātās sadarbības programmas Bronza dalībnieki.

2018.gadā tika noslēgts Daugavpils, Krāslavas un Preiļu slimnīcu sadarbības līgums, kura ietvaros notiek regulāras valdes un speciālistu tikšanās, izstrādājām kopīgu risku pārvaldības metodiku un nolikumu par  pacientu pārvietošanu starp slimnīcām, sadarbības līguma ietvaros vienojāmies par tehnoloģiju saskaņošanu, lai iespēju robežās nedublētu komplicēto veselības aprūpes pakalpojumu  sniegšanu, saskaņojām atvaļinājumu laikus slimnīcās, lai nodrošinātu nepārtrauktu pacientu apkalpošanu sadarbības reģionā, notiek sadarbība diagnostikas iekārtu problēmu gadījumā (pacienti tiek nosūtīti uz sadarbības iestādi, ja iekārta ir sabojājusies).

Joprojām ir aktuāls tiesvedības process pret bijušo SIA „Preiļu slimnīca” galveno grāmatvedi, kas uzsākts 2013. gadā par prettiesiski iegūtu mantu (naudu), kura atradās viņas pārziņā, lielā apmērā, tas ir, izdarīja noziedzīgu nodarījumu, par kuru atbildība paredzēta Krimināllikuma 179.panta trešajā daļā (par piesavināšanos, ja tā izdarīta lielā apmērā). Kopējā kriminālprocesā pieteiktā mantiskā kaitējuma summa ir noteikta EUR 397 721 2018.gada beigās minētā persona ir mirusi. Krimināllietas izskatīšanas termiņš nav prognozējams, šobrīd lieta atkārtoti atrodas kasācijas instances tiesas izskatīšanā, tiesas sēdes datums vēl nav nozīmēts.

Ceram, ka 2019. gadā mēs, SIA „Preiļu slimnīca” darbinieku komanda spēsim īstenot savus izvirzītos kopīgos mērķus: speciālistu, telpu, iekārtu nodrošinājums atbilstoši pieprasījumam un līgumam ar Nacionālo veselības dienestu, efektīva cilvēkresursu un infrastruktūras pārvaldība un attīstība, medicīniskās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsta paplašināšana. Man, kā valdes priekšsēdētājai- atbildīgi vadīt uzņēmumu, domājot par tā ilgtermiņa attīstību, lai kādas būtu reformas vai valdības lēmumi, lai apmierināti un novērtēti ir darbinieki, lai mūsu kopīgais darbs ir pacientu veselība.

Omenta

Pievieno komentāru

Nav komentāru
Комментариев пока нет, будьте первым.

Добавить комментарий

Slimnīcas aktuālā
informācija

Aktualitātes