Aktualitātes / Visas kategorijas / Jaunumi / Noslēgusies slimnīcas ēkas 4. stāva pārbūve
Maija Krasnā
Maija Krasnā

Noslēgusies slimnīcas ēkas 4. stāva pārbūve

Ir noslēgusies SIA “Preiļu slimnīca” slimnīcas ēkas 4. stāva pārbūve, kas īstenota Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) ietvaros.

Drīzumā tiks uzsākta dienas stacionāra (neiroloģisko un iekšķīgo slimību; ginekoloģiskais; vispārējā ķirurģija un gatrointestinālās endoskopijas), tai skaitā endoskopijas pakalpojumu, kā arī operāciju zāles pārvietošana no vecā slimnīcas korpusa uz pārbūvētajām telpām slimnīcas korpusa 4.stāvā. Pārbūves rezultātā, jaunizveidotajā  4.stāvā tiks sniegti pakalpojumi atbilstoši 1.līmeņa dienas stacionāra veselības aprūpes pakalpojumi, kā arī endoskopijas pakalpojumi, izvietota operāciju zāle un sterilizācijas bloks, kā arī būs pieejama uzgaidāmā telpa ar garderobi.

Noslēgusies slimnīcas ēkas 4. stāva pārbūve Noslēgusies slimnīcas ēkas 4. stāva pārbūveNoslēgusies slimnīcas ēkas 4. stāva pārbūve

Gadu laikā šīs telpas nebija remontētas kopš ēkas uzcelšanas brīža. Iekšējās komunikācijas bija nolietojušās, tehniskais stāvoklis – kritisks.

Dienas stacionārs sniedz iespēju pacientam saņemt tam nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus dienas laikā līdz 16 stundām, naktis pavadot mājās, ja nav nepieciešama diennakts medicīnas personāla uzraudzība. Pieprasījumam pēc dienas stacionāra pakalpojumiem katru gadu vērojams pieaugums, neskatoties uz to, ka noslodze ir pietiekami augsta. Šī tendence sniedz pārliecību par dienas stacionāra pārbūves nepieciešamību, kas ir ieguldījums sabiedrības nākotnē, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti.

Noslēgusies slimnīcas ēkas 4. stāva pārbūve Noslēgusies slimnīcas ēkas 4. stāva pārbūve Noslēgusies slimnīcas ēkas 4. stāva pārbūve

Mūsu – SIA “Preiļu slimnīca”- misija ir profesionāli veikt savu darbu, palīdzot kļūt veselam ikvienam, un rūpēties par pacientu drošību, labsajūtu un atveseļošanos. Gaiša un patīkama slimnīcas vide palīdz justies labāk, sniedz estētisko un emocionālo devumu, kas veicina ātrāku pacientu atlabšanu. Viennozīmīgi svarīga ir personāla veselība, drošība, labsajūtu veicinoša un funkcionāla darba vide. Raugoties nākotnē, jauno speciālistu piesaistē, ne mazāk svarīgs aspekts ir sakārtota, mūsdienīga un droša darba vide.

Būvdarbu veicējs, atbilstoši iepirkuma procedūrai, bija SIA “LAGRON”. Būvuzraudzību nodrošināja SIA “RS Property” ,  būvprojekta izstrādi – SIA “REM PRO”.

2018 gada 25. janvārī SIA “Preiļu slimnīca” noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālā attīstības fonda SAM 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases trešās kārtas īstenošanu SIA “Preiļu slimnīca dienas stacionāra pārbūve” ar projekta numuru 9.3.2.0/18.I/018. Projekta kopējā attiecināmās izmaksas 975 834,00 EUR (ERAF finansējums sastāda 85% – 829 458,90 EUR; Attiecināmais valsts budžeta finansējums 9% – 87 825,06 EUR; privātais paša uzņēmuma finansējums sastāda 6% – 58 550,04 EUR).

Omenta

Pievieno komentāru

Nav komentāru
Комментарии отключены.
Slimnīcas aktuālā
informācija

Aktualitātes