Aktualitātes / Preiļos tiekas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, SIA “Krāslavas slimnīca” un SIA “Preiļu slimnīca”
Rolands Naglis
Rolands Naglis

Preiļos tiekas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, SIA “Krāslavas slimnīca” un SIA “Preiļu slimnīca”

Pagājušajā nedēļā Preiļos notika iepriekš noslēgtā veselības aprūpes iestāžu sadarbības līguma teritorijas slimnīcu tikšanās. Uz sapulci bija ieradusies SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, SIA “Krāslavas slimnīca” un SIA “Preiļu slimnīca” vadība.

Šajā tikšanās reizē galvenais jautājums bija iespējamā darbinieku rotācija. Visu trīs uzņēmumu pārstāvji vienojās par turpmāku sadarbību personāla jautājumos. Nereti jaunie speciālisti baidās izdarīt izvēli par labu reģionālajām slimnīcām, jo uztraucas par iespēju nodrošināt pilnvērtīgu slodzi un darba dinamiku, bet, ja medicīnas studentam tiek piedāvāta iespēja strādāt trīs viena reģiona veselības aprūpes iestādēs, tas varētu kļūt par vērā ņemamu izaicinājumu.

Tā pat visi trīs uzņēmumu vadītāji pārrunāja pieredzi par dažādiem veselības aprūpes modeļiem (medmāsu un medmāsu palīgu darba organizācija), grāmatvedības, finanšu datu analīzes un personas datu aizsardzības nodrošinājuma risinājumiem. Katram no uzņēmumiem ir sava pieredze šo jautājumu risināšanā, bet, pārrunājot šīs tēmas, katra no sadarbības līguma pusēm varēja novērtēt, kas vēl uzlabojams, un, ko var piedāvāt kolēģiem, kā labo prakses piemēru.

Ļoti liels praktisks ieguvums SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, SIA “Krāslavas slimnīca” un SAI “Preiļu slimnīca” varētu būt kopīgs medikamentu iepirkums, kas nodrošinātu izdevīgākas medikamentu cenas. Tā pat jāizstrādā kārtību, kādā notiek pacientu pārvietošana starp sadarbības teritorijas ārstniecības iestādēm, ievērojot normatīvajos aktos par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu noteiktos principus.  Ir izstrādāts “Nolikums par pacientu pārvietošanu starp sadarbības teritorijas ārstniecības iestādēm” starp SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” un SIA “Krāslavas slimnīca”, kā arī starp SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” un SIA “Preiļu slimnīca”. Visas puses iepazinās ar nolikumu un pieņēma lēmumu to apstiprināt.

Kā jau iepriekš informējām – iesaistītās puses definējušas galvenos sadarbības virzienus – sabiedrības veselība, infrastruktūras attīstība, ārstniecības iestāžu sadarbība izglītībā un zinātnē, veselīgs dzīvesveids un labklājība, kā arī cilvēkresursu pārvaldība. Visas trīs veselības aprūpes iestādes vienojās arī turpmāk regulāri tikties un sadarboties, nodrošinot pacientiem pēc iespējas kvalitatīvākus pakalpojumus. Sadarbības ārstniecības iestādes ir vienojušās par operatīvās vadības grupas izvedi, kas reaģēs uz ārstniecības personāla trūkumu sadarbības iestādēs un veicinās speciālistu piesaisti šajās medicīnas iestādēs. Sadarbība slimnīcu starpā paredzēta arī efektīvākas medicīnas iekārtas izmantošanas nolūkos. Piemēram, gadījumā, ja vienā no sadarbības iestādēm radīsies problēmas ar kādu no medicīnas iekārtām, attiecīgo pakalpojumu plānots nodrošināt ar citas sadarbības iestādes palīdzību.

 

Omenta

Pievieno komentāru

Nav komentāru
Комментариев пока нет, будьте первым.

Добавить комментарий

Slimnīcas aktuālā
informācija

Aktualitātes