Sākums
/
Pakalpojumi
/
Izrakstu un citas informācijas sniegšana

Maksājumu apliecinoša dokumenta atkārtota izsniegšana ((kases čeka utt. kopija) par katru maksājuma dokumentu)

Sākums
/
Pakalpojumi
/
Izrakstu un citas informācijas sniegšana

Maksājumu apliecinoša dokumenta atkārtota izsniegšana ((kases čeka utt. kopija) par katru maksājuma dokumentu)

3,00 €

Piesakiet savu nākamo vizīti, norādot speciālistu vai problēmu, kā arī Jums vēlamo vizītes laiku.

* Pakalpojumi, kurus iespējams saņemt personām, kurām cenrādī minētos pakalpojumus, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un plānotā finansējuma ietvaros, neapmaksā Nacionālais veselības dienests.

Citi Pakalpojumi

Saistītie pakalpojumi

Kontakti

Sazināties
ar mums

Rakstiet vai zvaniet mums, mēs konsultēsim par visiem jautājumiem!

Uzņemšanas nodaļa:

Rehabilitācijas nodaļa:

Paldies! Jūsu iesniegums ir saņemts!
Hmm! Iesniedzot veidlapu, radās kļūda.