Sākums

/

Pacientu apmeklēšana

Pacientu apmeklēšana

Kārtība par pacientu apmeklēšanu slimnīcā

 

   1. Pacienta apmeklēšana ir AIZLIEGTA.
   2. Pacients, izņemot Covid-19 infekcijas nodaļā un tranzīta nodaļā (palātās vai gultās) esošo pacientu, drīkst tikties ar apmeklētājiem ārpus nodaļas telpām, piemēram, 1.stāva vestibilā, ja pacientam to ir atļāvis ārstējošais ārsts vai dežūrpersonāls. Pacientam, atstājot nodaļu, obligāti par to ir jāinformē dežūrpersonāls un obligāti jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi.
   3. Izņēmuma gadījumā – pacientus, ja viņa veselības stāvoklis novērtēts kā ļoti smags, nodaļā drīkst apmeklēt tuvinieki tikai ar ārstējošā vai dežūrārsta atļauju, iepriekš attālināti sazinoties un saskaņojot apmeklējumu:
    • apmeklējuma laiks:
     • no plkst.11.00 līdz 13.00,
     • no plkst.16.00 līdz 18.00.
    • palātā vienlaicīgi drīkst atrasties viens apmeklētājs, nepārsniedzot 15 minūtes,
    • apmeklētājam obligāti jālieto sejas maska/respirators un bahilas,
    • pirms apmeklējuma konkrētajā nodaļā tiks veikts Covid-19 antigēna ātrās noteikšanas tests.
   4. Covid-19 infekcijas nodaļā un tranzīta nodaļā (palātās vai gultās) esošo pacientu apmeklēšana aizliegta!
   5. Pacienti ar piederīgajiem aicināti pēc iespējas sazināties attālināti, izmantojot viedierīces. Nodaļu kontaktinformācija pieejama šeit
   6. Sūtījumus pacientiem var nododot slimnīcas 1. stāva garderobē darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30, bet pārējā laikā neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā.Sūtījumu pieņem, ja tas ievietots maisiņā ar pievienotu norādi: pacienta vārds, uzvārds, nodaļa, palāta. Naudas, dokumentu un materiālo vērtību pieņemšana kategoriski aizliegta.
   7. Apmeklētājus aicinām būt atbildīgiem un ievērot apmeklēšanas kārtības noteikumus, kā arī izvairīties no apmeklējuma, ja konstatēti saslimšanas simptomi vai esat nonācis kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku, vai personu, kas atrodas mājas karantīnā.

  Paši savu un tuvinieku drošības un veselības labad, kritiski izvērtēsim pacienta apmeklējuma nepieciešamību, un būsim saprotoši un ievērosim nosacījumus un nodaļu personāla norādījumus!

  Pateicamies par sapratni!