Tiks uzsākti remontdarbi SIA “Preiļu slimnīca” poliklīnikas ēkas 3. stāvā

 

Šī gada maijā SIA “Preiļu slimnīca” noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras vienkāršota atjaunošana SIA ''Preiļu slimnīca'' poliklīnikas ēkas 3. stāvā sadarbībā ar ģimenes ārstu praksēm” realizāciju. Šobrīd notiek iepirkumam iesniegto pretendentu piedāvājumu izvērtējums, bet jau tuvākajā laikā tiks uzsākti paši būvdarbi.

 

Projektam piesaistītais finansējums ir 105 000,00 EUR, tajā skaitā – ERAF finansējums ir 85% – 89 250,00 EUR, attiecināmais valsts budžeta finansējums 9% – 9 450,00 EUR un privātais finansējums 6% – 6 300,00 EUR.

 

Projekta ietvaros tiks veikta ģimenes ārstu prakšu koplietošanas gaiteņa, kas kalpo arī kā uzgaidāmā telpa un divu kāpņu telpu, no 2. uz 3. stāvu, vienkāršota atjaunošana, ietverot remontu, elektroapgādi, gaisa ventilācijas izbūvi 3. stāvā, kā arī pievadīšanu ģimenes ārstu prakšu kabinetiem, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas ierīkošana, kā arī tiks atjaunots viens ģimenes ārsta prakses kabinets.

 

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, atjaunojot un uzlabojot veselības aprūpes infrastruktūru Preiļu slimnīcas poliklīnikas ēkas 3. stāvā izvietoto septiņu ģimenes ārstu prakšu piegulošās koplietošanas telpās un viena ģimenes ārsta kabinetā.

 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks attīstītas Preiļu slimnīcas poliklīnikas 3. stāva ģimenes ārstu praksēm piegulošās koplietošanas telpas un viena ģimenes ārsta kabinets, kā rezultātā uzlabosies pakalpojuma pieejamība un kvalitāte SIA “Preiļu slimnīca” apmeklētājiem.

 

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.jpg

 

SIA “Preiļu slimnīca” sabiedrisko attiecību speciālists

Rolands Naglis

Aktualitātes

15
Augusts
Šī gada 31. augustā no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 Preiļu slimnīcā norisināsies Donoru diena.
2
Augusts
Dzemdību nodaļā esam sagaidījuši 250. mazuli! Šodien, 2. augusta ļoti agrā rīta stundā – plkst. 2:20 mammai Renātei no Preiļu novada Pelēču pagasta piedzima brīnišķīga meitenīte – Emīlija: 54 cm gara un 3550 g smaga.
29
Jūlijs
1.-7. augustā tiek atzīmēta Pasaules zīdīšanas veicināšanas nedēļa, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par zīdīšanas nepieciešamību mātes un bērna veselības saglabāšanā. Šogad šīs tematiskās nedēļas sauklis ir “Atbalsti zīdīšanu” (ang. “Step up for breastfeeding”), aicinot aktualizēt zīdīšanas nepieciešamību dažādos sabiedrības līmeņos.
28
Jūlijs
Šī gada maija pašās beigās sākušies, šobrīd veiksmīgi turpinās vērienīgie būvniecības darbi autostāvvietas izbūvei, ārējā apgaismojuma ierīkošanai un teritorijas labiekārtošanai SIA “Preiļu slimnīca” teritorijā. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, būvdarbus veic SIA “DSM Meistari” par kopējo līgumcenu 235 349,27 EUR bez PVN.
26
Jūlijs
C hepatītu kā apdraudējumu Latvijas sabiedrībai līdz 2030. gadam iespējams padarīt par aizmirstamu pagātni, ja katru gadu ārstētu ap 3000 pacientu, bet šim nolūkam pārbaudītu jeb testētu daudz vairāk cilvēku nekā līdz šim. Zāles ir, tāpēc sekmes ir pašas sabiedrības gribēšanā.
25
Jūlijs
Ir noslēgušies SIA “Preiļu slimnīca” dzemdību nodaļas atjaunošanas 2. kārtas būvdarbi, bet pagājušā nedēļā būvvaldē pieņemts lēmums par būvdarbu pabeigšanu.